Loading...
Analiz ve Saflaştırma Sistemleri

Gaz Kromatografi

Gaz kromatografisi, bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaştırılabilen bileşenlerin birbirinden ayrıştırılması ve analiz edilmesinde kullanılan yöntemdir. İşlemin kısa sürede ve çok duyarlı bir şekilde tamamlanması metodun üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

Kromatografik ayırım malzemenin iki faz arasında dağılımı ve etkileşimi ile gerçekleşir. Gaz kromatografisinde “Sabit Faz” ve “Taşıyıcı faz” olmak üzere iki faz mevcuttur.

Bir gaz kormatografisi sistemi; “Sürükleyici gaz, basınç ve akışı ayarlayan kısım” , “Numune enjekte etme kısmı” , “Kolon kısmı” , “Isıtma kısmı” , “Detektör kısmı” , “Kaydetme kısmı” olmak üzere 6 kısımdan oluşur.

Uygulama Alanları

İzomerler dahil çok karmaşık örnekleri bile bileşenlerine ayırabilmesi, hızlı ve doğru sonuç alabilmesi, az örnek gerektirmesi ve duyarlı olması gibi nedenlerden dolayı;

 • Kimya
 • Biyokimya
 • Petrokimya
 • Adli Tıp
 • Farmakoloji
 • Genetik
 • Gıda

gibi alanlarda en çok kullanılan yöntemdir.

Gaz Kromatografisinin Avantajları

 • Güvenilir olması
 • Az miktarda örnekle çalışılabilmesi
 • Etkili ve yüksek ayırma sağlayabilmesi
 • Basit ve ucuz olması

Gaz Kromatografisi ile Gıdaların Analizi

Kimyasal maddelerin ayrımı, teşhisi ve gözlenmesi gıda ve aroma sanayide üretimi düzenleme açısından çok önemlidir.

Taze sebze ve meyvelerde koruyucu olarak bilinen sulfit potansiyel zehir olması nedeniyle gaz kromatografisi ile analiz edilebilmektedir.

Gaz Kromatografi Sistemleri

Agilent’in Gaz Kromatografisi sistemleri, analitik performansı arttırarak, maliyetleri düşürerek ve sermaye yatırım harcamalarından tasarruf ederek yeni laboratuvarlara yeni beklentiler katıyor. 

Gaz Kromatografi Dedektörleri

Agilent’in gaz kromatografi dedektörleri, bileşikleri matriste bulma kabiliyetinizi önemli ölçüde artırabilir. Alev iyonizasyon dedektörleri (FID), termal iletkenlik detektörleri (TCD) ve elektron yakalama detektörleri (ECD) dahil olmak üzere bir dizi GC dedektör arasından seçim yapın.

Gaz Kromatografi Analizörü

Agilent’in GC Analizörü portföyü, birden fazla yöntemi tek bir sistemde kanıtlanmış sonuçlar ile birleştirerek sistem varışından son kalibrasyon ve doğrulamaya kadar geçen süreyi önemli ölçüde azaltabilir.

Gaz Kromatografi Teknolojileri

Kapiler Akış Teknolojisi (CFT) cihazlarımız, akış modülatörlerimiz ve diğer gelişmiş GC ve GC / MS teknolojileri, basit kolon bölmelerinde geri akış ve GCxGC analitik teknikler için kesin akış dağılımı sağlar.

Örnek Hazırlama

Agilent’in GC numune giriş sistemleri, gaz kromatografi sistemlerinizin verimliliğini, performansını ve esnekliğini artırır. GC otomatik örnekleyicilerimiz, basit seyreltmeden komplike türetmelere kadar otomatik numune hazırlama prosedürlerini gerçekleştirme olanağı sağlar.

Detaylı bilgi için

HPLC

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi kısaca HPLC olarak adlandırılır. Yüksek performans, yüksek resolüsyonu (ayrımı) ifade eder.

HPLC cihazı, analitik ayırma teknikleri amacı ile en yaygın kullanılan cihazdır. Bir karışımdaki bileşenlerin ayrılmasında sıvı hareketli faz kullanır. Bu bileşenler ilk olarak çözücüde çözülürler ve daha sonra yüksek basınç altında kromatografi kolonundan geçmeye zorlanırlar. Yaygın kullanılma sebepleri arasında; duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğu başta gelir. En önemlisi ise sanayinin birçok bilim dalının ve toplumun birinci derecede ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanabilirliğidir. Bu tip bileşiklere örnek olarak amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar ve pestisitler verilebilir.

Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi gıda ve içecek endüstrisi, çevre mühendisliği konuları, tıp, petrokimya, ziraat, tüketim maddeleri, endüstriyel kimya, farmakoloji vb. çok çeşitli alanlarda kimyasal ayırım, saflaştırma, tespit etme ve miktar belirleme amacıyla kullanılır.

UHPLC’nin Avantajları

 • Küçük boyutlu paslanmaz çelik kolonların kullanılabilmesi,
 • Partikül boyutları çok küçük kolonları kullanılması,
 • Yüksek iç basınç ve kontrollü akış hızı sağlanabilmesi,
 • Numune gereksinimlerinin az olması,
 • Sürekli akış dedektörleri ile küçük miktarların tayinine olanak sağlaması,
 • Hızlı analiz imkanı ve yüksek ayırma gücüne sahip olması,
 • Analiz süresi kısadır.

 HPLC Uygulama Alanları

İlaçlar: Antibiyotikler, sedafitler, steroitler, analjezikler
Biyokimyasallar: Aminoasitler, karbonhidratlar, proteinler, lipitler
Gıda Maddeleri: Suni tatlandırıcılar, antioksidanlar, alfatoksinler
Endüstriyel Kimyasallar: Çok halkalı aromatikler, boyalar, yüzey aktif maddeler
Kirleticiler: Pestisitler, herbisitler, fenoller
Uyuşturucular: Uyuşturucu ilaçlar, zehirler, narkotikler
Klinik Tıp: Safra asitleri, ilaç metabolitleri, üre ekstraklar vb.

HPLC’nin Kısımları

 • Hareketli faz rezervuarı
 • Pompa
 • Enjektör
 • Kolon
 • Dedektör
 • Yazılım

Ayırma kolonda gerçekleşir. Durgun faz μm boyutlu partiküllerden oluşur, bu nedenle hareketli fazın kolondan geçişi için yüksek basınç pompalarına ihtiyaç vardır.

Kromatografik proses, kolona numunenin enjeksiyonu ile başlar.

Bileşenlerin ayrılması analit ve hareketli fazın kolona pompalanması ile devam eder.

Ayrılarak elde edilen her bir kompenentin pikleri kaydedilir.

Her bir komponent için alınan dedektör cevabı bir kaydedici veya bilgisayar ekranında kromotogram olarak görüntülenir.

Detaylı bilgi için

ICP

ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmuştur. Numunedeki elementler  ICP’de  iyonlaştırıldıktan  sonra kütle spektroskopisine (MS) gönderilir ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılıp ölçülür.

Kullanım Alanları

 • Silah Sanayisi (Mermi Atıkları, Madde Karakterizasyonu, Zehirler)
 • Gıda
 • Çevre (İçme Suyu, Deniz Suyu, Atık Su, Katı atıklar, Toprak, Çamur)
 • Klinik (Kan, Saç, İdrar)
 • Jeoloji (Toprak, Kaya)

MP-AES Sistemleri

Agilent’in endüstri lideri mikrodalga plazma atomik emisyon spektrometresi (MP-AES) sistemleri, rutin analizlerden kompleks kıymetli metal analizine kadar çok çeşitli uygulamalar için güçlü, düşük maliyetli ve kullanımı kolay bir sistemdir.

ICP-OES Sistemleri

Agilent ICP-OES sistemi, Sektör lideri performans, hız ve kullanım kolaylığı sağlar.Su ve çevre kimyası laboratuvarında içme suyu, atık su ve deniz suyu arıtma çamuru ICP-OES Cihazı ile metal analizlerinin tayini yapılabilmektedir.

ICP-MS Sistemleri

Agilent ICP-MS sistemleri, mükemmel hassasiyet, doğruluk, kullanım kolaylığı ve üretkenlik sağlamak için yenilikçi teknolojiyi kullanmaktadır.

Detaylı bilgi için

NIR

Flash Kromatografi

Prep HPLC

Kjeldahl Sistemleri

Ekstraksiyon Sistemleri

Spray Drying & Encapsulation Ürünleri

Rotary Evaporatör Sistemleri

• Laboratuvar Evaporasyon Ürünleri

• Endüstriyel Evaporasyon Ürünleri

• Paralel Evaporasyon Ürünleri

Endüstriyel Evaporatör Sistemleri