Loading...
Kardiyoloji Paneli

Kardiyoloji alanında genetik testler son dönemde en çok üzerinde durulan test gruplarındandır. Bunun sebeplerinden biri de yüksek risk taşıyan ve Mendelyan kalıtım gösteren ani ölüm sendromları ile ilşkilendirilmiş gen panellerinin erişilebilirliğidir. Kardiyolojik hastalıklarda genetik testler, tanıya yardımcı olarak hastaların uygun tedavilere erişimini kolaylaştırır. Risk altındaki bireylerde sık doktor kontrolü, implante edilebilen kalp pili, yaşam biçimi değişikliği gibi önlemler alınarak ani ölümlerin önüne geçilebilir.

Ritim Bozuklukları Genetik Olabilir

Performans sporlarını yapmadan önce, genç yaşta ritm bozukluğu olan aile yakınlarınız var mı diye düşündünüz mü?

Koşu, yüzme, yüksek ses gibi uyarılar ani ritim bozukluğuna ve ölüme sebep olabilir.

Sophia Extended Cardio Solution, aritmiler ve kardiyomiyopatilerle ilişkilendirilmiş 128 genin kodlayan bölgesini ve ± 5 bp intron/ekzon sınırlarını içerir.

SOPHiA Genişletilmiş Kardiyoloji Paneli

Sophia Extended Cardio Solution Paneli;

 • Aort Dilatasyonu
 • Ailesel Hiperkolesterolemi
 • Hipertrofik Kardiyomyopati
 • Dilate Kardiyomyopati
 • Sol Ventriküler Nonkompakt Kardiyomyopati
 • Restriktif Kardiyomiyopati
 • Uzun QT Sendromu
 • Kısa QT Sendromu
 • Brugada Sendromu
 • Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi
 • Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi
 • Ailesel Atriyal Fibrilasyon

hastalıklarının genetik tanısı için kullanılabilir.