Loading...
Genomik


Thermal Cycler

Biorad Thermal Cycler Sistemleri kullanım yoğunluğuna göre blok seçenekleri sunar.

Son nesil 96 kuyucuklu T100 dokunmatik ekranı ve uygun fiyatı ile en çok tercih edilen thermal cycler sistemimizdir.

C1000 serisi sistemler, Real-Time PCR sistemlerinin temelini oluşturur ve ihtiyaç duyulduğun real-time blok ile güncellenebilir. 384, 96 ve 48 dual blok seçenekleri mevcuttur.

 

Biorad Sarf ve Reaktifleri

 

Takara Sarf ve Reaktifleri

Real Time PCR (RT PCR)

Gen ekspresyonu, genotiplendirme, HRM, multipleks PCR gibi birçok uygulama yapılabilen RT-PCR sistemleri her marka üreticinin reaktiflerine uygundur.

3 ya da 6 kanal seçeneği ve kullanım sıklığına göre 96 veya 384 kuyucuklu optik modül opsiyonu ile  CFX Connect ve CFX96 Touch hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

CFX 96 Touch RT-PCR, CE-IVD belgesine sahip olup moleküler tanı amaçlı da kullanılabilmektedir.

 

Biorad Sarf ve Reaktifleri

 

Takara Sarf ve Reaktifleri

Damlacıklı Dijital PCR (ddPCR)

Damlacıklı dijital PCR teknoloji 3. jenerasyon PCR teknolojisidir. Ultra-duyarlı ve absolut nükleik asit kantitasyonu (kopya sayısı / ul sample) sağlaması ile 2. jenerasyon Real-time PCR teknolojine göre çok daha doğru ve kantitatif sonuçlar sağlamaktadır. Özellikle kopya sayısı değişikliği (CNV), seyerek mutasyonlar ve sekans tespiti, viral yük, NGS validasyonu ve kütüphane kantitasyonu, kanser biyobelirteç tespiti gibi Real-time PCR ile analizi gerçekleştrilemeyecek ve yüksek duyarlılıkta analiz paltformları gerektiren çalışmalar için geliştirilmiş bir teknolojidir.

Sarf ve Reaktif Seçimleri

SmartChip Real Time PCR

Yüksek verimli (high throughput) real-time PCR platformu SmartChip Real-Time PCR System araştırmacılara 100 nL gibi küçük bir hacimde, daha az reaktif ile daha çok örnek çalışma imkanı sağlar. 5,184 nano-kuyucuğa sahip SmartChip’leri çalışmanıza göre dilediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz.

Sistem, Smart Cycler RT-PCR cihazı ve 5,184 nano-kuyucuklu SmartChip’lere otomatik pipetleme yapan Multisample Nanodispenser (MSND) ’dan oluşmaktadır.

 

Sarf ve Reaktif Seçimleri

Yeni Nesil Dizileme Kütüphane Hazırlığı

Illumina Yeni Nesil Dizileme Kütüphane Hazırlığı

Illumina, tüm ekzomdan hedefli dizilemeye kadar farklı ihtiyaçlara yönelik, işlem süresini kısaltan ve kütüphane hazırlığından biyoinformatik analiz süreci dahil olmak üzere kapsamlı çözümler sunar. Yüksek çıktılı çözümler ile DNA ve RNA’nınzenginleştirme veya amplikon tabanlı olarak, hücre hattından taze dokuya, FFPE’den kana ve daha zorlu doku türeleri dahil olmak üzere farklı başlangıç materyallerinden dizilenmesine olanak sağlar. 

Bitki genomiği, ilaç geliştirme çalışmaları, kanser araştırmaları, sinir ibilim, genetik sağlık, mikrobiyal genetik, onkoloji, üreme sağlığı, immünoloji ve daha fazla araştırma alanına yönelik çözümleri incelemek için https://emea.illumina.com/techniques/sequencing/ngs-library-prep.html

Araştırmalarınız ile ilişkili Illumina Yeni Nesil Dizileme kütühane hazırlık kitlerine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

16s rRNA

Amplikon

De Novo

Ekzom Dizileme

Dizileme ile Genotipleme

Metilasyon Dizileme

mRNA

Shotgun

Hedef Zenginleştirme

Hedefli DNA Dizileme

Hedefli RNA Dizileme

Tüm Genom Dizileme

Tüm Transkriptom Dizileme

Takara Yeni Nesil Dizileme Kütüphane Hazırlığı

SmartChip NGS Target Enrichment System araştırmacılara yeni nesil dizileme öncesi kütüphane hazırlığında esnek panel dizaynı sağlar. Singleplex PCR yöntemiyle çalışan sistemde her bir amplikon tek bir PCR reaksiyonu ile çoğaltılır, bu sayede hedef bölge kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde çoğaltılmış olur. Hedef bölge zenginleştirme ve barkodlama aynı reaksiyon içerisinde gerçekleştirilerek zamandan tasarruf edilir.

 

RNA-Seq   DNA-Seq   TCR & BCR

Mikroarray

Illumina mikroarray teknolojisi (BeadArray teknolojisi) silika mikro boncuklarları kullanarak, her array yüzeyinde tek seferde milyonlarca genotipin tespiti için tasarlanmıştır. Mikro boyutlardaki kuyucuklarda yer alan küçük silika boncuklar, genomda belirli bir bölgeyi hedefleyen oligonükleotidin çoklu kopyası ile kaplanmış olup, hedeflenen bölgelerin yakalanmasını sağlamaktadır.

Araştırmalarınız ile ilişkili Illumina array çözümlerine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

Sitogenomik Array

Ekzom Array

Genom Boyutunda Genotipleme

Yüksek Çıktılı Genotipleme

Metilasyon Array

Hedefli Genotipleme

Illumina Dizileme Platformları

Illumina’nın yeni nesil dizileme (NGS) platformları, yüksek hacimde, yüksek kalitede ve doğru veri üretimi için yenilikçi çözümler sağlar. Aşağıda çalışmalarınız için platform karşılaştırma bilgisi ve platform seçim aracına ulaşabilirsiniz.

Performansı kanıtlanmış Yeni Nesil Dizileme Platformları

Illumina NGS dizileme cihazları lider genom merkezleri tarafından büyük veya küçük hacimli veri üretimi için tercih edilmektedir. Dünya’da dizileme verilerinin 90% ından fazlası Illumina cihazları kullanılarak üretilmiştir. 

Her dizileme platformu yüksek kalitede ve performansta veri üretimi sağlarken, her alandaki araştırmacılar ve farklı araştırma hacimleri için yüksek çıktı ve basit iş akışı sunar. 

*Data calculations on file, Illumina, Inc. 2015.

Dizileme platformu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler:

Laboratuvarınız için en uygun masaüstü veya yüksek üretim hacmine sahip platform için karar verin. İhtiyaçlarınızı değerlendirmek için doğru soruları sorun.

  • En sık hangi uygulamalar için kullanacaksınız?
  • Bu uygulamalar için hangi cihaz seçenekleri var?
  • Dizileme cihazoı maliyeti dışında rutinde sarf maliyeti nedir?

Illumina tarafından hazırlanan platform seçim aracı ile seçiminizi kolaylaştırın.

IDT Technologies

Dünyanın en büyük oligo üreticisi, alanında öncü IDT’nin tescilli sentez platformları ile üretilen yüksek kalitedeki oligolar ile hızlı ve kaliteli çözümler elde edin.

DNA Oligo Dizaynı

Tek ve çift zincirli DNA dizileri istediğiniz özelliklerde, yüksek kalitede üretilir. Oligolarınızı istediğiniz DNA dizisini içerecek şekilde tasarlayabilir ve yüzlerce modifikasyon arasından seçim yapabilirsiniz. Ürünler gönderim öncesi Elektrosprey İyonlaştırma – Kütle Spektrometresi ile kalite kontrolünden geçirilir ve sentez verimi UV spektrofotometrisi ile iki kez ölçümlenir. Ürünlerle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ultramer® DNA Oligoları

200 baza kadarki uzunluklarda, yüksek kalitede ve saflıktaki oligolar tescilli sentez yöntemleriyle üretilir. Tek veya çift zincirli olarak sipariş edilebilir. Artmış uzunluk ve saflıktaki Ultramer oligoları yönlendirilmiş mutagenez? (site-directed mutagenesis) uygulamalarında büyük delesyon ve insersiyonların oluştutulmasında, qPCR’da DNA standardı olarak ya da CRISPR genom düzenlemede Homolog Odaklı Onarım şablonu olarak kullanılabilir.

oPools DNA Oligo Havuzları

40 ila 350 baz arasında değişen tek zincirli DNA dizileri yüksek kalitede sentezlenir. Her havuz, tek bir tüpte 20.000 oligo içerecek şekilde tasarlanabilir.

TruGrade DNA Oligoları

120 baza kadarki DNA oligoları, oligonükleotidler arasındaki çapraz etkileşimi en aza indirmek için özel yöntemlerle üretilir. TruGrade oligolar multipleks NGS uygulamalarında barkodun yanlış hizalanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Megamer® Tek Zincirli DNA Fragmanları

201-2000 baz uzunluğundaki Megamer tek zincirli DNA Fragmanları klonal olarak saflaştırılmış DNA’dan üretilir. Yeni Nesil Dizileme yöntemi ile dizi doğrulaması yapılır.  CRISPR aracılı genom düzenlemesinin homoloji odaklı onarımı, in vitro transkripsiyon gibi uygulamalarda kullanılabilir.

DNA Origami reaktifleri

DNA origami, dizi-programlı katlanma sayesinde spesifik formlar oluşturan DNA tabanlı, kompleks nanoyapılardır. Kimyasal olarak modifiye edilebilen bu nanoyapılar, ilaç moleküllerinin taşınması, biyosensör ve nanocihaz geliştirilmesi gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

RNA Oligo Dizaynı

60 baza kadarki tek ve çift zincirli RNA dizileri istediğiniz özelliklerde, yüksek kalitede üretilir. Ürünler gönderim öncesi Elektrosprey İyonlaştırma – Kütle Spektrometresi ile kalite kontrolünden geçirilir. Kimerik DNA bazları, modifiye RNA bazları vb. yüzlerce modifikasyon arasından seçim yaparak RNA oligosunu çalışmanıza uyarlayabilirsiniz.

Ultramer® RNA Oligoları

120 baza kadarki uzunluklarda, yüksek kaliteli RNA oligoları. Özel yöntemler kullanılarak tam uzunluktaki ürünlerin yüksek oranda eldesi sağlanır.

Affinity Plus DNA & RNA Oligonükleotidleri

Affinity Plus DNA ve RNA Oligonükleotitleri, 1–20 Kilitli Nükleik Asit (KNA) nükleotidi içeren tek ve çift zincirli DNA dizileridir. AFfinity Plus KNA’lar sayesinde hibridizasyon tabanlı uygulamalarda düşük maliyetle yüksek performans elde edilir. Oligolarınızın stabilitesi ve eksonükleaz direnci artar (in vitro ve in vivo).

Genler & Gen Fragmanları

Çift Zincirli DNA Fragmanları gBLocks Gen Fragmanları

125–3000 125 – 3000 baz çifti uzunluğundaki çift zincirli, dizi doğrulaması yapılmış DNA molekülleridir. Ultramer DNA Oligoları için geliştirilmiş özel teknik kullanılarak uzun fragmanlar yüksek kalitede elde edilir. gBLocks Gen Fragmanları qPCR ve PCR’da kontrol olarak, CRSPR genom editleme, rekombinant antikor üretimi ve aşı araştırmaları gibi uygulamalarda kullanılabilir.

eBlocks Gen Fragmanları

300-900 baz çifti uzunluğunda çift zincirli DNA fragmanlarıdır. Yüksek verim gerektiren klon tarama uygulamalarında ve özellikle antikor araştırmalarında hızlı ve güvenli sonuçlar sağlar.

Megamer® Tek Zincirli DNA Fragmanları

201-2000 baz uzunluğunda tek zincirli DNA fragmanlarıdır. klonal olarak saflaştırılmış DNA’dan üretilir ve dizi doğrulaması Yeni Nesil Dizileme yöntemiyle yapılır. CRISPR genom düzenleme, in vitro transkripsiyon gibi uygulamalarda kullanılabilir.

Gen Tasarımı ve Sentezi

gBlocks® Gen Fragmanları veya Ultramer® DNA Oligoları kullanılarak sentezlenen genleriniz plazmid vektör ile kullanıma hazır olarak teslim edilir. Dizinin tamamı Sanger veya Yeni Nesil Dizileme yöntemi ile doğrulanır.